QUADRANT 4000

Mysleli jsme dále.

S větší hustotou při lisování můžou být siláž, seno a sláma přesně travované. Hustota při lisování i délka balíků můžou být nastaveny podle potřeby.

QUADRANT 4000

Mysleli jsme dále.

S větší hustotou při lisování můžou být siláž, seno a sláma přesně travované. Hustota při lisování i délka balíků můžou být nastaveny podle potřeby.

Lisy na hranaté balíky CLAAS | QUADRANT 4000. Vaše výhody.

S balíky o rozměrech 1,20 x 0,70 m nastavil CLAAS normu na trhu. U výrobní řady QUADRANT dnes nabízí CLAAS šest modelů nezávislých na sklízeném materiálu. S ideálním rozměrem balíku 0,80 x 0,70 m může lis bez problému zpracovat siláž, seno i slámu. Vysoká kvalita krmiva je u lisu QUADRANT 4000 zajištěna rozměrem balíku 0,80 x 0,50 cm.

  1. Centrální mazání
  2. Čtyři jednoduché uzlovače se spolehlivým čištěním
  3. Spojka podávacího ústrojí se 4.300 Nm
  4. 5-prstové podávací ústrojí pro maximální výkon a ideální ochranu krmiva
  5. Sběrací ústrojí s pracovním záběrem 2 m
  6. Systém zajištění mezi pístem a jehlami
  1. 122 zdvihů podávacího ústrojí / min s 61 zdvihy pístu / min pro výkon na vysoké úrovni
  2. Typické dvoufázové podávací ústrojí, bez nutnosti údržby
  3. Výkyvný zásobník motouzu pro lepší přístup
  4. Akumulační vozík DUO PAC

OPERATOR.

Přes OPERATOR, který je u všech modelů QUADRANT 4000 instalován sériově, lze ovládat všechna nejdůležitější nastavení přímo z kabiny.

Podávací systém.

Inteligentní prstový podávací systém zajišťuje rovnoměrnou kvalitu krmiva a je šetrný k materiálu - obzvláště k senu a vojtěšce.

Vysokotlaká lisovací komora QUADRANT 4000.

Nový vysokotlaký lisovací kanál zajišťuje vynikající slisování balíků za všech podmínek a přináší až o 15% vyšší hmotnost balíku.

Koncepce pohonu.

Výkonná koncepce pohonu s vysokými otáčkami a nízkým kroutícím momentem boduje také bezúdržbovým pohonem, popř. připojovacím systémem stejně jako s interaktivním zabezpečením sběracího a podávacího ústrojí.

Technické údaje

QUADRANT 4000

Šířka sběracího ústrojí2,00 m
PodáváníPodávací ústrojí
Zdvihy pístu61 ot/min
Rozměry lisovací komory2,57 x 0,80 x 0,50